פליטים – כל מה שרציתם לדעת

אמנת האו"ם בנוגע למצבם של האוכלוסייה הנקראת פליטים, נחתמה בז'נבה ב1951, ונכנסה לתוקפה ב-1954, אמנה הזו דיברה בעיקר על הפליטים שהיו לאחר מלחה"ע השנייה באירופה ולא הייתה בה התייחסות לפליטים משאר המדינות או האזורים, ב-1967, נוסף עדכון לאמנה שמייחס אותה לכלל הפליטים בעולם ללא הגבלת מקום או זמן. מדינת ישראל חתומה על האמנה. ע"פ האמנה, פליט הוא כל מי שנמצא מחוץ לארץ אזרחותו בגלל שהוא נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לארגון חברתי או להשקפה מדינית ואיננו מקבל הגנה מארצו מפני שהוא פוחד שמא יעונה לו משהו רע, או הנמצא עקב המאורעות האמורים מחוץ לארץ שבה נולד וגדל והוא אינו יכול או מסוגל לחזור לאותה ארץ. אלו ההגדרות להיותו של אדם פליט. ע"פ האמור באמנה, כל מדינה החתומה עליה מתחייבת שלא לפגוע בזכויות האזרח של הפליט, אפילו במידה שהפר את ריבונות המדינה הזו.
מי שלא נכלל בהגדרת פליט הם: קרבנות רעב, אסון טבע, עוני , מי שזקוק לסיוע רפואי שאינו ניתן במדינת אזרחותו, מי שבסכנת פגיעה על רקע סכסוך פרטי ומי שנמלט מאלימות כללית או מלחמת אזרחים. 

איום על חייו של מבקש המקלט, או על חירותו הפיזית, נחשבים לרדיפה כמו כן גם הפרות חמורות אחרות של זכויות אדם מוגנות,רדיפה מצטברת: לא כל הפרה של זכויות אדם, או כל מקרה של אפליה, או הטרדה הם חמורים מספיק בכדי להיחשב לרדיפה הם עשויים להיחשב ככאלה אם הם נעשים באופן שיטתי, או חוזרים על עצמם, אם הרודף הוא מטעם מנגנוני-שלטון, או גורמים שהמדינה ומנגנוני הממשל הפועלים בה אינם יכולים או אינם מעוניינים לשלוט בהם.

נציבות האו"ם לפליטים, אשר פועלת בישראל משנות ה-70, ניהלה את ההליכים הכרוכים בהגשת בקשות לקבלת מקלט מדיני בישראל, עד שנת 2009, כשאז הועבר הטיפול במבקשי מקלט בישראל ליחידת RSD-Refugee Status Determination)) של משרד הפנים. בראשית 2011 הונהג "נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל", למימוש מחויבותה של ישראל על פי האמנה. הנוהל מסדיר את עבודתה של "הוועדה המייעצת לענייני פליטים לשר הפנים" כגוף מייעץ לשר הפנים, למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ולראש צוות ביחידת ה-RSD. כמו כן, קובע הנוהל כי יושב ראש הוועדה המייעצת יהיה, שופט בדימוס.

בני זוג וילדים של פליטים


במקרה שבני הזוג הגיעו כזוג נשוי לישראל, בקשתם תיעשה בנפרד אמנם אך לא יהיה ניתן להרחיק צד אחד בטרם התקבלה החלטה בנוגע לצד השני. במידה ואחד מבני הזוג הוא אזרח מדינה החתומה על אמנת הפליטים, תיבחן אפשרות להעביר את בני הזוג לאותה מדינה, במידה ובני הזוג הגיעו בנפרד לישראל ורק בישראל נרקמה ביניהם מערכת יחסים, עניין זה לא יחול עליהם.

למידע נוסף הכנסו לפורטל העסקים והמאמרים שלנו