חקירות כלכליות-עסקיות

חקירות פרטיות משמשות את דורשיהם לצרכים שונים – בנושאים כספיים/עסקיים ישנן חקירות ייעודיות הנקראות "חקירות כלכליות" ובדומה לשאר החקירות הפרטיות מתבצעות גם הן בסיוע משרד חקירות מקצועי.

תחום החקירות הוא תחום חיוני מאוד בעולם המערבי של ימנו והוא מאפשר לדלות מידע יקר וחשוב שאין באפשרותנו להשיג בעצמנו, או מידע שמנסים להסתירו במכוון מסיבות שונות ולא תמיד לגיטימיות לסיטואציה. לתחום זה חשיבות רבה בעיקר כשמדובר בעסקים או בגופים כלכליים גדולים אשר הסתרת מידע יכולה לפגוע בהתנהלותם השוטפת ותפוקתם.

איזה מידע בעצם מחפשים?

בחקירה כלכלית המטרה היא בד"כ לאתר או לגלות מידע מועיל בדבר נכסיו של מי שנמצא בחוב כספי אל מול אותו גוף ומסיבה כלשהי ממאן לשלמו. בעזרת איתור הנכסים הכלכליים של אותו חייב, ניתן לבסס דרישה משפטית מגובה ע"י החוק המחייבת אותו לשלם את חובו. ברגע שהגוף יודע שיש באפשרותו של החייב לשלם, יש לו את האפשרות לעמת אותו אל מול הממצאים במסגרת משא ומתן או לפעול נגדו בהליכים משפטיים.

בחקירה כלכלית בוחנים את מצבו הפיננסי ואת נזקי הרכוש של החייב מכל היבט אפשרי. מנסים לגלות מידע כגון איתור חשבונות הבנק שלו או שהוא שותף לניהולם, סוגי נכסים שברשותו כגון כלי רכב מכל הסוגים, איתור קופות גמל, חיסכון ותגמולים, תיקים משפטיים בהם תבע החייב סכום פיצוי כספי ועוד. את הנתונים מחפשים גם בארץ וגם בחו"ל בהתאם לצורך ולדרישת הלקוח.

כיצד מתבצעת חקירה כלכלית?

את החקירות הכלכליות נדרש לבצע כאמור משרד חקירות מקצועי ו/או חוקר פרטי בודד המתמחה בחקירות עסקיות/כלכליות וזאת בהתאם לצורכי והיקפי המעקב הנדרש.

משרד חקירות מקצועי מעסיק צוות חוקרים פרטיים מיומן והם למעשה אילו אשר אחראים על החקירה עצמה ועל כל המשתמע מכך. החוקר הפרטי מפעיל יכולות לאיתורו של החייב ולאחר מכן, עורכים עליו מעקב, ובעקבות הפרטים שמתגלים במעקב, ממשיכים עם החקירה הלאה לגלות פרטים נוספים. כל פרט מוביל לפרט אחר וכך החקירה מתרחבת. על החוקר הפרטי לנהל את החקירה בהתאם לחוקי הראיות. חוקי הראיות הם חוקים משפטיים המבססים את תקיפותן של ראיות – ומתי וכיצד ניתן להשתמש בהן בביהמ"ש ולהציגן כקבילות.

חקירה כלכלית היא שירות מועיל שמספק משרד חקירות, ואשר יכול לסייע במקרים רבים. לצורך כך, חשוב לבחור במשרד חקירות אשר מתמחה בחקירות כלכליות – כלומר שיש לו ניסיון והצלחה מוכחים בתחום. בתחום זה ישנה חשיבות רבה למקצועיות ערנות ודיסקרטיות, חשוב לוודא שהמשרד מכיר ומתחייב לצרכים אלה, על מנת להבטיח שהחקירה תתבצע בצורה הטובה ביותר.