כל מה שצריך לדעת על בטיחות הילדים מחוץ לבית
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-337,1317-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx