גמלה לסיעוד

גמלה לסיעוד – בשנים האחרונות אנו חווים שיפורים בתחומי הרפואה. השתפרות הידע האנושי והמכשור הרפואי, יחד עם תבונות לגבי תזונה נכונה ואורח חיים בריא, הביאו לעלייה בתוחלת החיים. עלייה זו מביאה עימה מצד אחד שמחה גדולה, הרי ניתן להיות לצד יקירינו שנים יקרות נוספות, הם גם יכולים ליהנות יותר מנכדיהם ובמקרים מסוימים גם מניניהם. אולם, כמאמר המשפט: עם כוח גדול באה אחריות גדולה, כך למעשה, על הקשיש לדאוג לעצמו יותר, הגוף כבר פחות סלחן בגילאים הללו. הקשיש מתחיל להתקשות בביצוע פעולות שבשגרה. לעתים אף מאבד לגמרי את עצמאותו. עצמאות זו נמדדת ביכולת לבצע פעולות שבשגרה. חוק סיעוד מכיר בדיוק במקרים כגון אלו.

כאשר מדובר על פעולות שבשגרה, מדובר כמובן על קימה ושכיבה מהמיטה, בישול ואכילה עצמאית, התפשטות והתלבשות לבד, בישול ואכילה, התניידות ועוד.  בכדי להקל ולו במעט על הקשיש הן מבחינת חיי היום יום והן מבחינה כלכלית, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בכדי לקבל גמלה לסיעוד וזאת על פי חוק סיעוד שקיים בישראל מתום שנות ה-70 של המאה הקודמת, כחלק ממדיניות הרווחה הקיימת במדינת ישראל. חוק זה קובע כי רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי כל אדם העומד בקריטריונים של המוסד. כך כל אזרח עשוי לקבל כמלה לסיעוד.

גמלה לסיעוד
לא תמיד יודעים, אך ניתן לקבל גמלה עבור מצבי סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי

כאמור, בכדי לקבל גמלת סיעודקיימים מספר סעיפים שרק העומדים בהם יכולים להגיש את בקשותיהם עבור גמלה לסיעוד. בין הפרמטרים עומדים: אזרח, תושב ישראל, אשר עבר את גיל הפרישה (62 אצל נשים ו-67 בקרב גברים), המתגורר בביתו בקהילה, אשר הכנסותיו מקצבאות וגמלאות אחרות אינו עובר את הרף שנקבע על ידי הביטוח לאומי (עד 9,260 לאדם יחיד או 13,890 לזוג -יזכו לגמלה בשיעור מלא. מעל רף זה, גמלה לסיעוד תהה בשיעור חלקי בלבד – גמלה הניתנת לניצולי שואה אינה מחושבת). לאחר הגשת הטפסים, נבחנת הבקשה באופן ראוני ונשלח נציג מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי. אותו נציג מגיע במטרה ברורה לבחון את תפקודו של הקשיש בביתו. מבחן זה נקרא מבחן תלות ADL. מבחן אשר קובע את כושר תפקודו של הקשיש.

כאשר מבקשים כאמור לקבל גמלת סיעודיש לקיים את מבחן התלות ADL. למעשה מבחן זה קובע על ידי חלוקת נקודות לסעיפים שונים, את מדית כשירותו וחוסר תפקודו של הקשיש בביצוע פעולות שבשגרה. מבחנים אלו מביכים לעתים וכוללים בחינת היכולת של הקשיש להתפשט בגפו, לבשל ולאכול, לקום ולשכב במיטה, שליטה על הסוגרים (היכולת להגיע באופן עצמאי ובזמן לשירותים) ועוד. בשל העובדה שלעתים מדובר על מבחנים מעט מביכים, הקשיש מנסה באופן שאינו מודע להראות דווקא על עצמאות יתרה. לכן יש ללוות את הקשיש הן לפני התהליך והן במהלכו בכדי לראות שאכן הישיש מציג את המציאות כמות שהיא. המטרה היא כמובן לקבל את שמגיע לכל אדם על פי חוק.

חשוב לציין כי ניתן לקבל גמלה לסיעוד גם דרך הביטוחים הפרטיים וקופות החולים במידה וקיים ביטוח סיעודי. פנייה למוסד לביטוח לאומי אינה אומרת בהכרח כי צריך לוותר על גמלאות אלו – הרי משלמים עליהם בכל החיים סכומי כסף נכבדים.

מאחלים לכם בריאות חזקה לכל אורך הדרך.